1. Equilibrium

“Reflection of a Young Man in the Balance”

“We know that in a mirror, we never see ourselves as we are. Depending on our mood, we see ourselves as misunderstood and forsaken, or as the darlings of the universe, or as animals hiding behind a thin veneer of humanity. But never do we see ourselves as we must actually be. As a composite of all these partial truths. To mankind, the mirror is invariably a screen into which it projects its longing for equilibrium.”

“Vi ved at vi aldrig i et spejl ser os selv som vi er. Alt efter vores sindstilstand, ser vi os som misforståede eller forladte eller som dem hvem universet elsker eller som dyr under et tyndt lag menneskelighed. Men aldrig ser vi os selv som dem vi virkelig må være. Som sammensat af alle disse delvise sandheder. Altid er spejlet for mennesker en skærm, hvorpå de projicerer deres længsel efter ligevægt.” – Tales of the night by Peter Høgh.